Преговарачка група за енергетику

Преговарачка група за енергетику - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства рударства и енергетике.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства одбране; Министарства финансија; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства привреде; Министарства здравља; Института за стандардизацију Србије; Агенције за енергетику Републике Србије; Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије; Комисије за заштиту конкуренције; Републичке дирекције за робне резерве; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.