Преговарачка група за питања правде, слободе и безбедности

Преговарачка група за питања правде, слободе и безбедности - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства унутрашњих послова.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства правде; Министарства спољних послова; Министарства финансија; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства здравља; Министарства одбране; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарство рударства и енергетике; Кабинет министра без портфеља задуженог за европске интеграције; Безбедносно-информативне агенције; Комесаријата за избеглице и миграције; Републичког јавног тужилаштва; Агенције за борбу против корупције; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Врховног касационог суда; Канцеларије за људска и мањинска права; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.