Преговарачка група за конкуренцију

Преговарачка група за конкуренцију - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Комисије за заштиту конкуренције; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства културе и информисања; Комисије за контролу државне помоћи; Министарства правде; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства рударства и енергетике; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Народне банке Србије; Агенције за енергетику Републике Србије; Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге; Националне агенције за регионални развој; Агенције за страна улагања и промоцију извоза; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства за европске интеграције.