Преговарачка група за транспорт

Преговарачка група за транспорт - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства унутрашњих послова; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства рударства и енергетике; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства финансија; Министарства одбране; Комисије за заштиту конкуренције; Агенције за безбедност саобраћаја; Дирекције за железнице; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Института за стандардизацију Србије; Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство; Агенције за управљање лукама и Министарства за европске интеграције.