Преговарачка група за предузетништво и индустријску политику

Преговарачка група за предузетништво и индустријску политику - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства привреде.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства рударства и енергетике; Министарства омладине и спорта; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства здравља; Министарства културе и информисања; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства одбране; Министарства унутрашњих послова; Републичког завода за статистику; Управе за јавне набавке; Фонда за развој; Института за стандардизацију Србије; Националне службе за запошљавање; Националне агенције за регионални развој; Агенције за привредне регистре; Агенције за страна улагања и промоцију извоза; Републичког секретаријата за законодавство; Агенције за лекове и медицинска средства Србије; Републичког секретаријата за јавне политике и Министарства за европске интеграције.