Преговарачка група за кретање роба

Преговарачка група за кретање роба - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства привреде.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства рударства и енергетике; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства здравља; Министарства унутрашњих послова; Министарства културе и информисања; Министарства одбране; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства привреде - Дирекције за мере и драгоцене метале; Агенције за безбедност саобраћаја; Института за стандардизацију Србије; Акредитационог тела Србије; Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге; Републичког секретаријата за законодавство, Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Министарства за европске интеграције;