Преговарачка група за регионалну политику и координацију структурних инструмената

Преговарачка група за регионалну политику и координацију структурних инструмената -  председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника  Министарства за европске интеграције.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства рударства и енергетике; Министарство трговине, туризма и телекомуникација; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Генералног секретаријата Владе и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва.