Преговарачка група за животну средину

Преговарачка група за животну средину - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства рударства и енергетике; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства здравља; Министарства унутрашњих послова; Министарства правде; Министарства просвете, науке и технолошког развоја;  Републичког геодетског завода;  Директората за цивилно ваздухопловство Републике Србије; Агенције за безбедност саобраћаја; Републичког хидрометеоролошког завода; Републичког завода за статистику; Републичког геодетског завода; Института за стандардизацију Србије; Завода за заштиту природе Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства за европске интеграције.