Преговарачка група за статистику

Преговарачка група за статистику - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Републичког завода за статистику.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Народне банке Србије; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Министарства за европске интеграције.