Pregovaračka grupa za statistiku

Pregovaračka grupa za statistiku - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Republičkog zavoda za statistiku.
Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Ministarstva za evropske integracije.