Koordinaciono telo za proces pristupanja EU

Naredna faza Procesa stabilizacije i pridruživanja koja obuhvata sprovođenje SSP i pripremanje i vođenje pregovora o članstvu u EU, predviđa mnogo kompleksnije obaveze države koja se nalazi na tom putu, što je podržano i adekvatnim koordiancionim mehanizmom. Stoga je Vlada na sednici održanoj 23. septembra 2013. godine, usvojila usvojila sve dokumente neophodne za uspostavljanje strukture za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, među kojima je i Odluka o osnivanju koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Prilikom izrade nove koordinacione strukture srpskih institucija uzeta su u obzir iskustva EU u pregovorima, najbolja praksa država koje su nedavno postale članice i veličina i sposobnost srpske administracije.

U skladu s tim, formirana su sledeća tela:

1. Koordinaciono telo za proces pristupanja EU

2. Savet Koordinacionog tela

3. Pregovaračke grupe