Координационо тело за процес приступања ЕУ

Наредна фаза Процеса стабилизације и придруживања која обухвата спровођење ССП и припремање и вођење преговора о чланству у ЕУ, предвиђа много комплексније обавезе државе која се налази на том путу, што je подржано и адекватним коордианционим механизмом. Стога је Влада на седници одржаној 23. септембра 2013. године, усвојила усвојила све документе неопходне за успостављање структуре за вођење преговора о приступању Србије Европској унији, међу којима је и Одлука о оснивању координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији.

Приликом израде нове координационе структуре српских институција узета су у обзир искуства ЕУ у преговорима, најбоља пракса држава које су недавно постале чланице и величина и способност српске администрације.

У складу с тим, формирана су следећа тела:

1. Координационо тело за процес приступања ЕУ

2. Савет Координационог тела

3. Преговарачке групе