Преговарачке групе

Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачке групе Координационог тела за процес приступања Европској унији

Преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији, као и за обављање других послова утврђених тачком 9. ове одлуке, и то:

1) Преговарачка група за кретање роба
2) Преговарачка група за кретање радника
3) Преговарачка група за пословно настањивање и слободу пружања услуга
4) Преговарачка група за слободно кретање капитала
5) Преговарачка група за јавне набавке
6) Преговарачка група за право привредних друштава
7) Преговарачка група за право интелектуалне својине
8) Преговарачка група за конкуренцију
9) Преговарачка група за финансијске услуге
10) Преговарачка група за информационо друштво и медије
11) Преговарачка група за пољопривреду и рурални развој
12) Преговарачка група за безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања
13) Преговарачка група за рибарство
14) Преговарачка група за транспорт
15) Преговарачка група за енергетику
16) Преговарачка група за порезе
17) Преговарачка група за економска и монетарна питања
18) Преговарачка група за статистику
19) Преговарачка група за социјалну политику и запошљавање
20) Преговарачка група за предузетништво и индустријску политику
21) Преговарачка група за трансевропске мреже
22) Преговарачка група за регионалну политику и координацију структурних инструмената
23) Преговарачка група за правосуђе и основна права
24) Преговарачка група за питања правде, слободе и безбедности
25) Преговарачка група за науку и истраживање
26) Преговарачка група за образовање и културу
27) Преговарачка група за животну средину
28) Преговарачка група за заштиту потрошача и заштиту здравља
29) Преговарачка група за царинску унију
30) Преговарачка група за економске односе са иностранством
31) Преговарачка група за спољну, безбедносну и одбрамбену политику
32) Преговарачка група за финансијски надзор
33) Преговарачка група за финансијска и буџетска питања
34) Преговарачка група за институције
35) Преговарачка група за остала питања

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства спољних послова; Министарства финансија; Министарства правде и државне управе; Министарства унутрашњих послова; Канцеларије за Косово и Метохију, Комесаријата за избеглице и миграције; Министарства за европске интеграције, Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу, Републичког секретаријата за законодавство и Кабинета председника Републике.

Председнике, заменике председника, секретаре и заменике секретара преговарачких група именује Влада посебним решењем.

Председника преговарачке групе именује Влада из реда државних секретара надлежног министарства или државних службеника на положају.

У случају да се појави потреба за укључивањем других органа и организација у рад преговарачке групе, председник преговарачке групе може позвати представнике тих органа и организација да учествују у раду те преговарачке групе.

Преговарачка група обавља послове у вези са:

1) учешћем у процесу аналитичког прегледа законодавства (скрининг);
2) припремом предлога преговарачких позиција за одговарајућа поглавља преговора о приступању Европској унији;
3) израдом, ревизијом и праћењем спровођења Националног програма за усвајање правних текoвина Европске уније;
4) поделом надлежности за праћење прописа Европске уније;
5) припремом предлога за планирање комуникацијских активности за одговарајућа поглавља преговора о приступању Европској унији.

Преговарачка група обавља и друге послове у вези за процесом приступања Републике Србије Европској унији.