Савет координационог тела

Савет Координационог тела ће обављати послове у вези са текућим питањима у процесу приступања Републике Србије Европској унији.

Савет Координационог тела чине:

1) члан Владе задужен за послове европских интеграцијa, председник;
2) чланови:
- шеф Преговарачког тима;
- председници преговарачких група;
- државни секретари из министарстава чији представници не руководе преговарачким групама;
- представник Народне банке Србије;
- представник Републичког секретаријата за законодавство.

У раду Савета Координационог тела учествује представник Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Координационо тело даје смернице за рад Савета Координационог тела.

Председника и чланове Савета Координационог тела именује Влада посебним решењем.

Савет Координационог тела састаје се по потреби.

У раду Савета Координационог тела на позив председника учествују чланови Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији.

У случају да се појави потреба за укључивањем других органа и организација у рад Савета Координационог тела, председник може позвати представнике тих органа и организација да учествују у раду седнице Савета Координационог тела.