Pregovaračka grupa za preduzetništvo i industrijsku politiku

Pregovaračka grupa za preduzetništvo i industrijsku politiku - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva privrede.
Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva zdravlja; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Republičkog zavoda za statistiku; Uprave za javne nabavke; Fonda za razvoj; Instituta za standardizaciju Srbije; Nacionalne službe za zapošljavanje; Nacionalne agencije za regionalni razvoj; Agencije za privredne registre; Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije; Republičkog sekretarijata za javne politike i Ministarstva za evropske integracije.