Pregovaračka grupa za finansijska i budžetska pitanja

Pregovaračka grupa za finansijska i budžetska pitanja - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva privrede; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Ministarstva za evropske integracije.