Pregovaračka grupa za kretanje radnika

Pregovaračka grupa za kretanje radnika - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva zdravlja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva odbrane; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Nacionalne službe za zapošljavanje; Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje; Zavoda za socijalno osiguranje; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; Narodne banke Srbije i Ministarstva za evropske integracije;