Pregovaračka grupa za poreze

Pregovaračka grupa za poreze - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.
Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Ministarstva za evropske integracije.