Pregovaračka grupa za ostala pitanja

Pregovaračka grupa za ostala pitanja - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Generalnog sekretarijata Vlade.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva pravde; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije; Komesarijata za izbeglice i migracije;Ministarstva za evropske integracije, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kabineta predsednika Republike.