Pregovaračka grupa za obrazovanje i kulturu

Pregovaračka grupa za obrazovanje i kulturu - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva omladine i sporta; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva; Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; Nacionalnog prosvetnog saveta; Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Fondacije TEMPUS - Tempus kancelarije u Srbiji i Kancelarije za evropske integracije.