Преговарачка група за образовање и културу

Преговарачка група за образовање и културу - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства културе и информисања; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства омладине и спорта; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва; Националног савета за високо образовање; Националног просветног савета; Завода за унапређивање образовања и васпитања; Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања; Фондације ТЕМПУС - Темпус канцеларије у Србији и Канцеларије за европске интеграције.