Преговарачка група за рибарство

Преговарачка група за рибарство - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарство рударства и енергетике; Министарства здравља; Министарства финансија; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Института за стандардизацију Србије; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.