Преговарачка група за слободно кретање капитала

Преговарачка група за слободно кретање капитала - председник и секретар Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства финансија, а заменик председника и заменик секретара именују се из реда представника Народне банке Србије.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија, Народне банке Србије; Министарства унутрашњих послова; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства привреде; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства правде; Комисије за хартије од вредности; Републичког секретаријата за законодавство; Републичке дирекције за имовину; Агенције за реституцију; Агенције за приватизацију и Министарства за европске интеграције.