Преговарачка група за трансевропске мреже

Преговарачка група за трансевропске мреже - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства рударства и енергетике; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства финансија; Министарства одбране; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије; Агенције за безбедност саобраћаја; Агенције за енергетику Републике Србије; Републичког завода за статистику; Института за стандардизацију Србије; Дирекције за железнице; Републичког секретаријата за законодавство, Агенције за управљање лукама и Министарства за европске интеграције.