Преговарачка група за правосуђе и основна права

Преговарачка група за правосуђе и основна права - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства правде.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства унутрашњих послова; Министарства спољних послова; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства одбране; Министарства културе и информисања; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства рударства и енергетике; Министарства здравља; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства финансија; Кабинет министра без портфеља задуженог за европске интеграције; Агенције за борбу против корупције; Комесаријата за избеглице и миграције; Канцеларије за људска и мањинска права; Високог савета судства; Државног већа тужилаца; Републичког секретаријата за законодавство; Управе за јавне набавке; Агенције за реституцију; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Повереника за заштиту равноправности; Врховног касационог суда; Републичког јавног тужилаштва; Правосудне академије;  Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Министарства за европске интеграције.