Преговарачка група за науку и истраживање

Преговарачка група за науку и истраживање - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства омладине и спорта; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства здравља; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства културе и информисања; Министарства одбране; Центра за промоцију науке; Фонда за иновациону делатност; Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.