Преговарачка група за социјалну политику и запошљавање

Преговарачка група за социјалну политику и запошљавање - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства омладине и спорта; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства здравља; Министарства рударства и енергетике; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Министарства културе и информисања; Завода за интелектуалну својину; Националне службе за запошљавање; Комесаријата за избеглице и миграције; Завода за социјално осигурање; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за људска и мањинска права; Повереника за заштиту равноправности; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Републичког завода за социјалну заштиту; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Министарства за европске интеграције.