Преговарачка група за пословно настањивање и слободу пружања услуга

Преговарачка група за пословно настањивање и слободу пружања услуга - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства правде; Министарства рударства и енергетике; Министарства здравља; Министарства културе и информисања; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства омладине и спорта; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Републичког геодетског завода; Агенције за привредне регистре; Националнe агенцијe за регионални развој; Републичког секретаријата за законодавство; Народне банке Србије и Министарства за европске интеграције;