Преговарачка група за економска и монетарна питања

Преговарачка група за економска и монетарна питања - председник и секретар Преговарачке групе именују се из реда представника Народне банке Србије, а заменик председника и заменик секретара именују се из реда представника Министарства финансија.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Народне банке Србије; Министарства финансија, Министарства привреде; Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Републичког завода за статистику; Комисије за хартије од вредности; Агенције за осигурање депозита; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике и Министарства за европске интеграције.