Преговарачка група за пољопривреду и рурални развој

Преговарачка група за пољопривреду и рурални развој - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства здравља; Министарства рударства и енергетике; Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства привреде; Републичког геодетског завода; Института за стандардизацију Србије; Републичког завода за статистику; Завода за интелектуалну својину; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Министарства за европске интеграције.