Преговарачка група за спољну, безбедносну и одбрамбену политику

Преговарачка група за спољну, безбедносну и одбрамбену политику - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства спољних послова.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства одбране; Министарства унутрашњих послова; Министарства правде; Министарства финансија; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарствa трговине, туризма и телекомуникација; Кабинет министра без портфеља задуженог за европске интеграције;  Безбедносно-информативне агенције; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.