Преговарачка група за безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања

Преговарачка група за безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства здравља; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства рударства и енергетике; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Републичког завода за статистику; Института за стандардизацију Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Агенције за лекове и медицинска средства Србије; Завода за интелектуалну својину и Министарства за европске интеграције.