Преговарачка група за финансијске услуге

Преговарачка група за финансијске услуге - председник и секретар Преговарачке групе именују се из реда представника Народне банке Србије а заменик председника и заменик секретара именују се из реда представника Министарства финансија.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Народне банке Србије; Министарства финансија, Министарства привреде; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Комисије за хартије од вредности; Агенције за осигурање депозита; Агенције за привредне регистре; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.