Pregovaračka grupa za finansijske usluge

Pregovaračka grupa za finansijske usluge - predsednik i sekretar Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Narodne banke Srbije a zamenik predsednika i zamenik sekretara imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva finansija, Ministarstva privrede; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Komisije za hartije od vrednosti; Agencije za osiguranje depozita; Agencije za privredne registre; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Ministarstva za evropske integracije.