Pregovaračka grupa za pravo intelektualne svojine

Pregovaračka grupa za pravo intelektualne svojine - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu.
Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva finansija; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva pravde; Ministarstva zdravlja; Ministarstva odbrane; Republičkog javnog tužilaštva; Vrhovnog kasacionog suda; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i Ministarstva za evropske integracije.