Pregovaračka grupa za pitanja pravde, slobode i bezbednosti

Pregovaračka grupa za pitanja pravde, slobode i bezbednosti - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva pravde; Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva zdravlja; Ministarstva odbrane; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstvo rudarstva i energetike; Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije; Bezbednosno-informativne agencije; Komesarijata za izbeglice i migracije; Republičkog javnog tužilaštva; Agencije za borbu protiv korupcije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Vrhovnog kasacionog suda; Kancelarije za ljudska i manjinska prava; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Ministarstva za evropske integracije.