Pregovaračka grupa za carinsku uniju

Pregovaračka grupa za carinsku uniju - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva privrede; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva zdravlja; Ministarstva kulture i informisanja; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Ministarstva za evropske integracije.