Pregovaračka grupa za nauku i istraživanje

Pregovaračka grupa za nauku i istraživanje - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva odbrane; Centra za promociju nauke; Fonda za inovacionu delatnost; Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Ministarstva za evropske integracije.