Преговарачка група за јавне набавке

Преговарачка група за јавне набавке - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Управе за јавне набавке.
Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарство рударства и енергетике; Министарства пољопривреде и заштите животне средине; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Министaрства привреде; Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; Државне ревизорске институције; Републичког секретаријата за законодавство и Министарства за европске интеграције.