J. Joksimović: Otvaranje poglavlja dokaz da Srbija sprovodi reforme

10. decembar 2019. | Brisel

J. Joksimović: Otvaranje poglavlja dokaz da Srbija sprovodi reforme

J. Joksimović i Varheji: Verujemo da Srbija može da bude prva spremna za članstvo

10. decembar 2019. | Brisel

J. Joksimović i Varheji: Verujemo da Srbija može da bude prva spremna za članstvo

J. Joksimović: Novi prelaz dokaz brige o interesima građana

11. oktobar 2019. | Rabe

J. Joksimović: Novi prelaz dokaz brige o interesima građana

J. Joksimović: Srbija uporan i dosledan kandidat za članstvo u EU

27. jun 2019. | Brisel

J. Joksimović: Srbija uporan i dosledan kandidat za članstvo u EU
J. Joksimović i Šib: Još jedna uspešna godina razvojne saradnje Srbije i Nemačke

13. decembar 2019. | Beograd

J. Joksimović i Šib: Još jedna uspešna godina razvojne saradnje Srbije i Nemačke

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović i ambasador Nemačke Tomas Šib prisustvovali su svečanosti kojom je obeležen završetak još jedne uspešne godine u segmentu razvojne saradnje i partnerstva dve države.

Joksimović i delegacija EP o ciljevima međupartijskog dijaloga

12. decembar 2019. | Beograd

Joksimović i delegacija EP o ciljevima međupartijskog dijaloga

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa delegacijom Evropskog parlamenta, koju su predvodili izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik i predsednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EP Tanja Fajon, u pratnji ambasadora EU u Srbiji Sema Fabricija.

J. Joksimović: Srbija već pregovara po striktnijoj metodologiji

10. decembar 2019. | Brisel

J. Joksimović: Srbija već pregovara po striktnijoj metodologiji

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da Srbija pažljivo prati razgovore unutar EU o promeni metodologije pristupanja i da će se po potrebi adaptirati. „Nemamo ništa protiv ako EU ima nove ideje koje bi poboljšale kvalitet procesa pristupanja. Ali bilo bi čudno i ne do kraja fer da se pravila igre menjaju tokom igre“, kaže Joksimović.

J. Joksimović: Otvaranje poglavlja dokaz da Srbija sprovodi reforme

10. decembar 2019. | Brisel

J. Joksimović: Otvaranje poglavlja dokaz da Srbija sprovodi reforme

Poglavlje četiri, koje je Srbija večeras otvorila u pregovorima o pristupanju EU, nije samo signal regionu ili način da se pokaže da je politika proširenja EU i dalje živa, već je i pokazatelj da Srbija sprovodi reforme, izjavila je večeras ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Informativna radionica: Fondovi Evropske unije namenjeni privrednom razvoju

12. decembar 2019. | Beograd

Informativna radionica: Fondovi Evropske unije namenjeni privrednom razvoju

Informativna radionica posvećena programima Evropske unije koji su namenjeni podršci privrednom razvoju u Srbiji, a koji će u narednom periodu biti na raspolaganju našim privrednicima, održana je danas u Beogradu u organizaciji Ministarstva za evropske integracije.

Otvoren seminar o ekonomskoj diplomatiji

12. decembar 2019. | Beograd

Otvoren seminar o ekonomskoj diplomatiji

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom finansija, organizovalo je seminar „Ekonomska diplomatija: mi – EU – svet“.

Predstavljanje pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata - Mogućnosti za privredu

06. decembar 2019. | Beograd

Predstavljanje pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata - Mogućnosti za privredu

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije uz podršku Evropske mreže preduzetništva organizovala je predstavljanje pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata - Mogućnosti za privredu.

Organizovana informativna sesija i Forum za traženje partnera povodom raspisivanja Drugog poziva na Vrdniku

05. decembar 2019. | Vrdnik

Organizovana informativna sesija i Forum za traženje partnera povodom raspisivanja Drugog poziva na Vrdniku

Informativna sesija i Forum za traženje partnera povodom raspisivanja Drugog poziva za podnošenje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 održana je danas na Vrdniku. Ministarstvo finansija Republike Srbije u saradnji sa operativnim strukturama Programa - Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Saveta ministara Bosne i Hercegovine , uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa organizovalo je pomenuti događaj.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal za partiju 6

19. novembar 2019.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal, za partije 6 i 11

06. novembar 2019.

Usluge izrade i implementacije informacionog sistema ISDAKON, JN 17/19

16. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
15. novembar 2019. u 13:00h

Računarska oprema, JN 16/19

15. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
25. oktobar 2019. u 12:00h

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

29. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
18. decembar 2019. u 15:00h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije:

Visoka stručna sprema;

Odlično poznavanje engleskog jezika;

Poznavanje rada na računaru;

Dobre analitičke veštine i veštine pisanja;

Iskustvo u pisanju izveštaja.

Opšte radno iskustvo:

Minimalno 9 godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo:

Minimalno 6, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obe strane granice i/ili promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa);

Minimalno 2 godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finasiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;

Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavanu gore navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata” (reference: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/165238/IH /ACT/Multi“.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 18.12.2019. godine, do 15,00 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

14. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. februar 2020. u 15:00h

[detaljnije...]

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Vjeća ministara Bosne i Hercegovine , objavilo je Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna I Hercegovina 2014-2020.

Poziv je otvoren za sledeća prioritetna područja:

1.1. Unapređenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja;

2.1. Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta;

2.2. Unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji.

Aplikacioni paket sa uputstvom za podnosioce predloga projekata dostupan je na sledećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165834

U cilju promocije Drugog poziva, predstavljanja uslova Poziva, Apilikacionog paketa i uspostavljanja projektnih partnerstava biće organizovani događaji u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Informacije o tačnim lokacijama i vremenu održavanja događaja biće naknadno objavljene.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. februar 2020. do 15:00 sati.

Poziv na javne konsultacije za pripremu Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija za programski period 2021 – 2027. godine

18. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
04. novembar 2019. u 15:00h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao Nacionalno telo Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, u saradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i javne administracije Rumunije kao Upravljačkim telom i Regionalnom kancelarijom za prekograničnu saradnju (Zajednički sekretarijat) u Temišvaru, organizuju konsultacije sa zainteresovanim stranama u cilju definisanja novog Programa prekogranične saradnje, odnosno identifikovanja osnovnih izazova i potreba u programskoj oblasti. Teritorije obuhvaćene Programom u Republici Srbiji su: Severnobanatski, Srednjobanatski, Južnobanatski, Braničevski, Podunavski i Borski okrug.

Konsultacije će biti održane prema sledećem rasporedu:

12. novembar 2019. u 10:00 časova – Zrenjanin, Barokna sala, Gradska kuća Zrenjanin, Trg slobode 10

13. novembar 2019. u 10:00 časova – Požarevac, skupštinska sala, Gradska kuća Požarevac, Drinska 2

14. novembar 2019. u 10:00 časova – Bor, skupštinska sala, Gradska kuća Bor, Moše Pijade 3.

Pozivamo sve zainteresovane strane da uzmu aktivno učešće u konsultativnim sastancima.

Učešće je moguće prijaviti do ponedeljka, 04.11.2019. slanjem mejla sa osnovnim podacima (ime, prezime, institucija/organizacija, mesto) na elektronske adrese: vasilija.stanic@mei.gov.rs, stana.babic@mei.gov.rs i biljana.guzina@mei.gov.rs.

Na veb stranici Programa: http://www.romania-serbia.net/?page_id=444 nalaze se sve dodatne informacije, kao i upitnik koji svi zainteresovani mogu da popune i time doprinesu procesu programiranja.

Oglas za projektnog službenika u kancelariji antene Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Bijelom Polju i programskog saradnika u Kancelariji za evropske integracije u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

07. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
14. oktobar 2019. u 14:00h

[detaljnije...]

Kancelarija za evropske integracije Crne Gore u saradnji s Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije, u svojstvu operativnih struktura IPA II Prekograničnog programa Srbija – Crna Gora 2014-2020, pozivaju zainteresovane kandidate da se prijave na oglas za sledeća radna mesta:

  • Projektni službenik u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, Antena kancelarija u Bijelom Polju
  • Programski saradnik IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, Kancelarija za evropske integracije, Podgorica

Procedura prijave:

Zainteresovani kandidati su obavezni da dostave sledeću dokumentaciju:

  • Curriculum Vitae u formatu Europass (na engleskom);
  • Motivaciono pismo na engleskom;
  • Fotokopiju diplome;
  • Fotokopiju vozačke dozvole.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 14. oktobar 2019. godine do 14:00 sati na sledeću imejl adresu:

Za poziciju Projektnog službenika u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu, Kancelarija Antene, Bijelo Polje

Imejl: jovan.jovovic@gsv.gov.me  

Predmet: Project Officer in the JTS Antenna Office in Bijelo Polje / IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Montenegro 2014-2020

Za poziciju Programskog saradnika u Kancelariji za evropske integracije, Podgorica

Imejl: jovan.jovovic@gsv.gov.me

Predmet: Programme Associate in the European Integration Office in Podgorica / IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Montenegro 2014-2020.

Projektni zadatak za poziciju projektnog službenika možete preuzeti ovde.

Projektni zadatak za poziciju programskog saradnika možete preuzeti ovde.

Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani za intervju.

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: