J. Joksimović: Očekujem da EU o proširenju govori jednim glasom

11. mart 2019. | Bukurešt

J. Joksimović: Očekujem da EU o proširenju govori jednim glasom

J. Joksimović: Ozbiljni izazovi pred EU u 2019. godini, ali tema proširenja ostaje

01. januar 2019. | Beograd

J. Joksimović: Ozbiljni izazovi pred EU u 2019. godini, ali tema proširenja ostaje

J. Joksimović: Donekle smo zadovoljni, moglo je više...

10. decembar 2018. | Brisel

J. Joksimović: Donekle smo zadovoljni, moglo je više...
J. Joksimović: Briselski sporazum se zaglibio u prištinskom blatu

19. maj 2019. | Beograd

J. Joksimović: Briselski sporazum se zaglibio u prištinskom blatu

Ovog puta će Izveštaj o napretku Srbije, ma kakav bio, biti donekle u senci jedne predizborno-postizborne atmosfere u evropskim zemljama, a posebno institucijama, u kojoj očigledno proširenje i zemlje kandidati nisu prvi na listi. Što se samog godišnjeg izveštaja tiče, očekujem da bude u ocenama izbalansiran, zasnovan na sistematično i seriozno prikupljenim činjenicama i faktima, a ne na percepcijama, kako se to gotovo uobičajilo, i to posebno kada su u pitanju oblasti koje se prate u vladavini prava, to jest poglavljima 23 i 24, ističe Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, odgovarajući na pitanje da li ima šansi da taj dokument, koji će Evropska komisija predstaviti krajem ovog meseca, donese takve ocene o Srbiji da nam u junu otvore više od već standardna dva poglavlja.

J. Joksimović u Sofiji: Srbija i Bugarska - fondovi EU za regionalni razvoj

16. maj 2019. | Sofija

J. Joksimović u Sofiji: Srbija i Bugarska - fondovi EU za regionalni razvoj

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović uručila je danas u Sofiji ugovore za projekte prekogranične saradnje Srbije i Bugarske i istakla da je regionalni razvoj Srbije, pored uvođenja obaveznih standarda i napretka društva, jedna od glavnih tema evropskih integracija.

J. Joksimović i Osovski: Srbija ima jasnu EU perspektivu

14. maj 2019. | Beograd

J. Joksimović i Osovski: Srbija ima jasnu EU perspektivu

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa izaslanikom Ministarstva inostranih poslova Nemačke za pitanja EU Tomasom Osovskim o aktivnostima Srbije i saradnji sa Nemačkom u nastavku pristupanja EU, efektima reformi koje se u tom procesu sprovode, situaciji u regionu, bilateralnim odnosima i drugim temama.

J. Joksimović: Protest u Tirani - protiv mira i razvoja u regionu

09. maj 2019. | Beograd

J. Joksimović: Protest u Tirani - protiv mira i razvoja u regionu

Protest koji je u Tirani protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića organizovao opozicioni kosovski pokret Samoopredeljenje, protest je protiv mira, stabilnosti i razvoja u regionu, ocenila je ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Potpisani ugovori za sprovođenje pet projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

16. maj 2019. | Podgorica

Potpisani ugovori za sprovođenje pet projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

Na završnoj konferenciji prekograničnog Programa Srbija – Crna Gora 2007-2013, koja je danas održana u Podgorici, predstavljeni su rezultati ovog Programa i potpisani ugovori za sprovođenje pet projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, u vrednosti većoj od milion evra.

Ministarstvo za evropske integracije obeležilo Dan Evrope u Beogradu

13. maj 2019. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije obeležilo Dan Evrope u Beogradu

Ministarstvo za evropske integracije zajedno sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji obeležilo je Dan Evrope kroz učešće u manifestaciji „Grad Evrope“. Ovim događajem otpočela je i kampanja „EU za tebe“, koja ima za cilj da ukaže na činjenicu da je Evropska unija najveći davalac razvojne pomoći Srbiji sa oko 200 miliona evra godišnje, kao i da najviše investicija u našu zemlju dolazi upravo iz država članica EU.

Seminar o kohezionoj politici EU u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027

23. April 2019. | Beograd

Seminar o kohezionoj politici EU u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027

Ministarstvo za evropske integracije, uz podršku GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave – komponenta za EU integracije“, organizovalo je danas seminar o kohezionoj politici EU u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027, za članove pregovaračke grupe 22, predstavnike pokrajinskog i lokalnih nivoa vlasti, regionalnih razvojnih agencija i organizacija civilnog društva.

23. April 2019. | Beograd

Plan rada za objavu prvog Poziva za Program prekogranične saradnje Srbija - Severna Makedonija

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija objavilo je danas Plan rada u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija - Severna Makedonija za pripremu objave Prvog poziva.

Dokument možete preuzeti ovde:
http://www.cfcu.gov.rs/tekst.php?oblast=grantovi&id=543

Računarska oprema – nadogradnja licenci na najnoviju verziju za softver ABBYY FineReader Corporate Edition, ponovljeni postupak, JN 13/19

10. maj 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
20. maj 2019. u 11:00h

Usluge izrade analize u oblasti javnih nabavki, ponovljeni postupak, JN 12/19

06. maj 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
16. maj 2019. u 13:00h

Usluga izrade analize spremnosti domaćih tela za ocenjivanje usaglašenosti za primenu harmonizovanih standarda, JN 11/19

30. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
10. maj 2019. u 10:00h

Usluga konvertovanja i formatiranja pravnih akata EU JN broj 10/19

19. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
20. maj 2019. u 12:00h

Javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima

18. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. April 2019. u 12:00h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje sledećih poslova:

1. Analiza sprovođenja EU strateškog okvira za IPA instrument i EU kohezionu politiku u oblasti transporta u cilju unapređenja sistema za praćenje međunarodne razvojne pomoći i konsultacija u vezi sa stručnim izrazima i terminologijom iz oblasti koje pokriva poglavlje 14 – Transportna politika, u prevedenom tekstu, nakon sprovedene stručno tehničke redakture – 1 izvršilac.

2. Analiza i praćenje EU strateškog i pravnog okvira u oblasti osnovnih prava koji se primenjuje na programiranje i pripremu projekata za finansiranje iz IPA sredstava i konsultacija u vezi sa stručnim izrazima i terminologijom iz oblasti koje pokriva poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava, u prevedenom tekstu nakon sprovedene stručno tehničke redakture - 1 izvršilac.

3. Analiza i praćenje EU strateškog i pravnog okvira u oblasti zapošljavanja i socijalne politike koji se primenjuje na programiranje i pripremu projekata za finansiranje iz IPA sredstava i pomoć u stručnoj redakturi pravnih tekovina EU iz oblasti iz pregovaračkog Poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje - 1 izvršilac.

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Referentnu listu možetet da preuzmete ovde.

 

Otvoren Treći javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa

28. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
08. mart 2019. u 14:00h

[detaljnije...]

Treći javni poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Dunav transnacionalnog programa otvoren je za specifične ciljeve 2.2., 2.3., 2.4., 3.2. i 4.1. sa određenim ograničenjima u okviru ostalih specifičnih ciljeva u skladu sa priloženom tabelom:

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf

Predlozi projekata mogu se dostaviti u periodu od 28. januara 2019. do 08. marta 2019. (do 14:00 časova po srednjoevropskom vremenu).

Dunavski transnacionalni program podstiče integraciju politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave ključnim izazovima i mogućnostima regije. Program pruža finansijsku podršku transnacionalnim projektima koji doprinose razvoju inovativnog, dostupnijeg i održivijeg Dunavskog regiona.

U ograničenim specifičnim ciljevima, za finansiranje će se uzeti u obzir samo teme obrađene i navedene u Pozivu, a na osnovu kvalitativne ocene predloga projekata.

Zainteresovani potencijalni aplikanti mogu kreirati i raditi na svojim aplikacijama putem elektronskog sistema za praćenje programa (eMS).

Treći poziv sprovodiće se u dva koraka:

U prvom koraku od aplikanata će se tražiti da elektronskim putem kroz sistem za praćenje programa (eMS), podnesu sažetak projekta (Expression of Interest - EoI), u okviru kog je neophodno naglasiti logiku intervencije predloga projekta i njegovu stratešku važnost za DTP. U ovoj fazi neće se dostavljati dodatna prateća dokumentacija.

U drugom koraku prethodno odabrani predlozi projekata koji su dostavljeni u okviru prvog koraka će biti pozvani da podnesu aplikacioni paket koji uključuje potpuno razvijenu aplikacionu formu (AF), koja će sadržati više detaljnih informacija o sadržaju i predstavljaće osnov za odabir projektnih predloga za finansiranje.

DTP kombinuje finansiranje iz strukturnih fondova Evropske unije - Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) i eksterni fondovi EU - Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) i Evropski instrument za susedstvo (ENI). Program će izdvojiti do 50.910.917,75 EUR ERDF-a, 3.300.163,83 EUR IPA-e i 5.134.221,15 EUR ENI-a za finansiranje projekata u okviru trećeg poziva. Maksimalni doprinos EU u projektima iznosi 85% (za ERDF, IPA i ENI partnere).

Svaki projekat, čija je implementacija ograničena na maksimalno 30 meseci, mora uključiti barem tri finansijska partnera iz tri različite zemlje programskog područja: vodećeg partnera iz zemlje članice EU i najmanje dva projektna partnera. Više informacija o prihvatljivosti partnera možete pronaći u Uputstvu za aplikante.

Dokument objave poziva možete preuzeti putem sledećeg linka: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/27/81fa9cc6095dcefc43516755d5e5c3d5530a18cd.pdf

Više informacija možete pronaći na programskoj internet stranici:

http://www.interreg-danube.eu/#announcement

Dokumenta za treći poziv možete preuzeti i sa sledeće stranice:

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals

 

Javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija 2014 - 2020.

24. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
01. februar 2019. u 15:00h

[detaljnije...]

Tekst javnog poziva možete da preuzmete ovde.

Javni poziv za eksperte na projektu „Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta u oblasti zapošljavanja“

11. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. januar 2019. u 15:00h

[detaljnije...]

 

PLANET S. A., konsultantska kuća iz Grčke, koja predvodi međunarodni konzorcijum, trenutno implementira projekat „Tehnička podrška za izgradnju kapaciteta u oblasti zapošljavanja” koji finansira EU.

Za potrebe implementacije ovog projekta, PLANET S.A. će angažovati eksperte na pozicijama starijeg i mlađeg eksperta sa kratkoročnim angažovanjem. Ovde možete da preuzmete opis poslova i zadataka za ove pozicije.

Molimo Vas da pošaljete svoje radne biografije (CV) u EU formatu, obavezno na engleskom jeziku, na adresu info.cbep.planet@gmail.com do 28. 1. 2019. godine, uz naznaku pozicije za koju ste zainteresovani i vašeg nivoa iskustva (stariji/mlađi). Radne biografije u kojima nije označena oblast i nivo iskustva neće biti razmatrane.

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: