Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

20. decembar 2019. | Beograd

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

J. Joksimović: Otvaranje poglavlja dokaz da Srbija sprovodi reforme

10. decembar 2019. | Brisel

J. Joksimović: Otvaranje poglavlja dokaz da Srbija sprovodi reforme

J. Joksimović i Varheji: Verujemo da Srbija može da bude prva spremna za članstvo

10. decembar 2019. | Brisel

J. Joksimović i Varheji: Verujemo da Srbija može da bude prva spremna za članstvo

J. Joksimović: Novi prelaz dokaz brige o interesima građana

11. oktobar 2019. | Rabe

J. Joksimović: Novi prelaz dokaz brige o interesima građana
J. Joksimović na panelu: EU suštinski da priča sa Zapadnim Balkanom, a ne o Zapadnom Balkanu

16. februar 2020. | Minhen

J. Joksimović na panelu: EU suštinski da priča sa Zapadnim Balkanom, a ne o Zapadnom Balkanu

Na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji danas je održan završni panel posvećen budućnosti Evropske unije, a ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je prisustvovala panelu, postavljajući pitanje učesnicima kazala je da je mnogo važnije da EU počne da suštinski priča sa Zapadnim Balkanom, a ne o Zapadnom Balkanu.

J. Joksimović: Brisel dobra prilika da Vučić ponovi stavove Srbije

16. februar 2020. | Minhen

J. Joksimović: Brisel dobra prilika da Vučić ponovi stavove Srbije

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je da je prisustvo srpske delegacije na Minhenskom bezbednosnom forumu ove godine bilo izuzetno primećeno i značajno, dodajući da će predsednik Aleksandar Vučić već večeras u Briselu, na neformalnoj večeri za lidere Zapadnog Balkana koju organizuje predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, imati ponovo priliku da na jasan način iznese očekivanja, pitanja i stavove Srbije, ali i da čuje šta imaju da kažu drugi u regionu, kao i partneri iz EU.

J. Joksimović: Mora se ulagati u prijateljstva sa zemljama koje nas podržavaju

15. februar 2020. | Minhen

J. Joksimović: Mora se ulagati u prijateljstva sa zemljama koje nas podržavaju

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović sastala se danas u okviru Minhenske bezbednosne konferencije sa ministrom spoljnih poslova Kipra Nikosom Hristodoulidisom, nakon čega je poručila da Srbija ne sme da zaboravi i podrazumeva dobre odnose sa zemljama koje je podržavaju i na evropskom putu, ali i po pitanju nepriznavanja Kosova, već da intenzivno ulaže u dobre odnose sa tim državama, među kojima je i Kipar.

J. Joksimović: Minhenska konferencija važna za kreiranje pravaca međunarodne politike

14. februar 2020. | Minhen

J. Joksimović: Minhenska konferencija važna za kreiranje pravaca međunarodne politike

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenila je danas da je 56. Minhenska bezbednosna konferencija jedan od najvažnijih događaja godine u međunarodnom smislu i dodala da učešće delegacije Srbije, koju osim Joksimović, čine i predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, pokazuje da je naša zemlja percipirana u svetu kao važan faktor regionalne stabilnosti, ali i kao zemlja koja može da doprinese zajedničkoj bezbednosti na multilateralnom planu.

Ministarstvo EI: Trećerazredni kritizerski metodi dela NVO

18. februar 2020. | Beograd

Ministarstvo EI: Trećerazredni kritizerski metodi dela NVO

Ministarstvo za evropske integracije ocenilo je danas da smo još jednom svedoci kako se deo tzv. nevladinog sektora, umesto da doprinosi kreiranju pozitivne klime u pogledu evrointegracija Srbije, gde se svakako podrazumeva i davanje smislenih kritika sa ciljem jačanja naših kapaciteta, zapravo služe trećerazrednim kritizerskim metodama, stavljajući se tako isključivo u funkciju produžene ruke određenih opozicionih krugova.

Odabir tematskih prioriteta Programa prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom 2021 – 2027

14. februar 2020. |

Odabir tematskih prioriteta Programa prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom 2021 – 2027

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa CESCI-jem (Central European Service for Cross-border Initiatives) poziva zainteresovane za prekograničnu saradnju da svojim iskustvom i potrebama doprinesu pripremi INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija sa ciljem odabira tematskih prioriteta koji će na najbolji način odslikavati lokalne potrebe.  

Otvoren seminar za Poglavlje 29 – carinska unija

29. januar 2020. | Beograd

Otvoren seminar za Poglavlje 29 – carinska unija

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u Srbiji, organizovalo je trodnevni seminar „Podrška Pregovaračkom poglavlju 29 – Finansijska analiza ekonomskih operatera u tranzitnoj proceduri“.

 Novi treninzi za pripremu projekata za EU programe

21. januar 2020. | Beograd

Novi treninzi za pripremu projekata za EU programe

Posle informativnih radionica na kojima su predstavnici različitih institucija i organizacija detaljno obavešteni o EU programima koji su dostupni u Srbiji, projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“ u januaru počinje seriju konkretnih i ciljanih treninga za pripremu i sprovođenje projekata za EU programe. Budući da su objavljeni javni pozivi za nekoliko EU programa, potrebno je na vreme pripremiti projekte i sa njima konkurisati za sredstva iz nekog od programa.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge osiguranja zaposlenih, partije 1 I 2, CJN 6/2018

31. decembar 2019.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci kancelarijskog materijala, partije 10, 11, 14, 15 I 17, CJN 7/2019

30. decembar 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge mobilne telefonije, CJN 7/2018

25. decembar 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal za partiju 6

19. novembar 2019.

Javni poziv za angažovanje lica za upravljanje projektom „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“

20. februar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. februar 2020. u 15:30h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove:

Upravljanja projektom „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“– 1 izvršilac;

Opis posla:

Osnovni zadatak menadžera projekta jeste pružanje podrške Ministarstvu za evropske integracije – Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova u procesu predsedavanja Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), prvenstveno kroz organizaciju godišnjeg foruma i drugih sastanaka i tematskih događaja u okviru predsedavanja Republike Srbije Jadransko-jonskom strategijom. 

Specifične aktivnosti su: 
-    Tehničko i administrativno upravljanje projektom u cilju kvalitetnog i pravovremenog izvršenja projektnih aktivnosti uključujući praćenje sprovođenja ugovora za organizaciju godišnjeg foruma u skladu sa dogovorenim planom rada; 
-    Operativna i administrativna podrška EUSAIR nacionalnim koordinatorima u Republici Srbiji u obavljanju svakodnevnih zadataka iz domena pripreme programa i organizacije foruma, drugih sastanaka i tematskih događaja u okviru RS predsedavanja;
-    Podrška u sprovođenju javne nabavke za usluge tehničke organizacije foruma i pratećih događaja i priprema plana realizacije foruma; 
-    Redovna komunikacija sa agencijom angažovanom za tehničku realizaciju foruma i drugih događaja i obezbeđivanje pravovremenih informacija neophodnih za pripremu i organizaciju godišnjeg foruma kroz koordinisano prikupljanje informacija od relevantnih službi u Ministarstvu za evropske integracije (MEI) i Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) RS, Evropske komisije i drugih zainteresovanih strana uključenih u organizaciju foruma; 
-    Redovno izveštavanje nacionalnih koordinatora o radu agencije zadužene za tehničku realizaciju foruma; 
-    Saradnja sa projektnim službenikom za komunikacije u procesu promovisanja i komunikacije predsedavanja makro-regionalnom strategijom i godišnjeg foruma;
-    Priprema izveštaja sa godišnjeg foruma i drugih događaja;
-    Priprema izveštaja (narativnih i finansijskih) o sprovođenju projekta u skladu sa ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i relevantnim EU i nacionalnim pravilima i saradnja sa eksternim revizorima;
-    Ostali poslovi po nalogu nadređenih.

Poslovi će se obavljati u periodu od pet meseci od datuma zaključivanja ugovora.

Sredstva za isplatu honorara za gore navedenu poziciju obezbeđena su budžetom projekta. Ugovor će biti potpisan između Ministarstva za evropske integracije kao Naručioca posla sa jedne strane i angažovanog lica kao Izvršioca posla sa druge strane Izvršioca posla u periodu trajanja ugovora.

Uslovi angažovanja: 

-    Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko–tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
-    Najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva;
-    Odlične komunikacione veštine i iskustvo rada u timu; 
-    Odlično poznavanje srpskog i engleskog jezika;
-    Znanje rada na računaru.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od datuma objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do  27. februara 2020. godine.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od datuma isteka roka za podnošenje prijave. Tokom razgovora će biti provereno znanje engleskog jezika. 
 

Javni poziv za angažovanje službenika za komunikacije na projektu „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“

20. februar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. februar 2020. u 15:30h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove:

Službenika za komunikacije na projektu „Podrška predsedavanju RS Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom (EUSAIR), uključujući organizaciju 5. godišnjeg foruma, pratećih i drugih događaja“– 1 izvršilac;

Opis posla:

Osnovni zadatak službenika za komunikacije jeste pružanje podrške Ministarstvu za evropske integracije – Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova, u procesu koordinacije i realizacije komunikacija predsedavanja Jadransko-jonskom makro-regionalnom strategijom, prvenstveno EUSAIR godišnjeg foruma i drugih događaja. 

Specifične aktivnosti su: 

-    Zajednički rad i svakodnevna komunikacija sa saradnicima u sektoru komunikacija, menadžerima drugih sektora i projektnim službenikom;
-    Izrada plana komunikacija za godišnji forum u skladu sa sveobuhvatnom strategijom i planom komunikacija za Jadransko-jonsku makro-regionalnu strategiju;
-    Podrška službama za komunikacije MEI i MSP u odnosima sa medijima i novinarima u vezi sa forumom i podrška u proveri i objavljivanju sadržaja za vebsajtove i društvene mreže nadležnih inistitucija – na srpskom i engleskom jeziku;
-    Prikupljanje i konsolidovanje informacija od relevantnih službi u MEI i MSP  potrebnih agenciji za pripremu komunikacijskog sadržaja za realizaciju foruma;
-    Praćenje obaveza i rokova dogovorenih sa agencijom za usluge komunikacije u skladu sa planom komunikacija za forum; 
-    Redovno izveštavanje o izvršenim aktivnostima komunikacijske agencije i obezbeđivanje nesmetane komunikacije sa agencijom za organizaciju događaja u vezi sa komunikacijama i vidljivosti na forumu u saradnji sa menadžerom projekta;
-    Provera kvaliteta sadržaja i koordinacija odobrenja materijala i proizvoda agencije za komunikacije, posebno u oblasti eksterne komunikacije u okviru realizacije foruma, i sa posebnim osvrtom na poštovanje pravila vidljivosti EU finansiranja; 
-    Dokumentacija realizovanih aktivnosti;
-    Saradnja sa menadžerom projekta u procesu komunikacije predsedavanja makro-regionalnom strategijom i godišnjeg foruma;
-    Učešće u pripremi izveštaja sa godišnjeg foruma i drugih događaja kao i izveštaja o realizaciji projekta (narativni izveštaj);
-    Ostali poslovi po nalogu nadređenih.
Poslovi će se obavljati u periodu od četiri meseci od datuma zaključivanja ugovora.

Sredstva za isplatu honorara za gore navedenu poziciju obezbeđena su budžetom projekta. Ugovor će biti potpisan između Ministarstva za evropske integracije kao Naručioca posla sa jedne strane i angažovanog lica kao Izvršioca posla sa druge strane u periodu trajanja ugovora.
 
Uslovi angažovanja: 

-    Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih ili tehničko–tehnoloških nauka  na osnovnim akademskim studijama (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
-    Najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva;
-    Odlične komunikacione veštine i iskustvo rada u timu; 
-    Odlično poznavanje srpskog i engleskog jezika;
-    Znanje rada na računaru.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od osam dana od datuma objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do  27. februara 2020. godine.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od datuma isteka roka za podnošenje prijave. Tokom razgovora će biti provereno znanje engleskog jezika. 
 

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekta u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

31. januar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. februar 2020. u 15:00h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 (referentni broj poziva: (EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi )

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije

 • Visoka stručna sprema;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Dobre analitičke veštine i veštine pisanja;
 • Iskustvo u pisanju izveštaja.

Opšte radno iskustvo

 • Minimalno devet godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo

 • Minimalno šest, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (unapređenje zapošljavanja radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta, unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji);
 • Minimalno dve godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finansiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana, kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;

Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavaju navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir kandidata detaljno su navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata”.

Svoju biografiju, u formatu iz priloga, pošaljite na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta.

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/ EuropeAid/165834/ID/ACT/Multi “.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 28.02.2020. godine, do 15,00 časova, biće uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.

Javni poziv za angažovanje eksperta za komunikacije - INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

14. januar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. januar 2020. u 15:30h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije, oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija (U daljem tekstu: Program):

Ekspert za komunikacije, u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata u Sofiji, Republika Bugarska – jedan (1) izvršilac.

Opis posla:

Osnovni zadatak eksperta za komunikacije, sa radnim mestom u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata (ZS) u Sofiji, Bugarska, je odgovornost za razvoj i sprovođenje godišnjeg plana informisanja i komunikacija za konkretan INTERREG IPA Program prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije, kao i pružanje saveta partnerima u okviru projekata koji se sprovode u okviru ovog Programa, a u vezi sa komunikacionim aktivnostima. Ekspert za komunikacije odgovoran je za sve aktivnosti vezane za komunikaciju i vidljivost Programa.

Specifične aktivnosti su:

 • Pružanje podrške u pripremi i sprovođenju komunikacione strategije u okviru programa;
 • Prezentovanje programa i koordinacija svih informacija u javnosti;
 • Pružanje podrške Rukovodiocu ZS u aktivnostima vezanim za vidljivost, informisanje i javno saopštavanje;
 • Pružanje saveta, podrške i informacija podnosiocima predloga projekta i projektnim partnerima o pitanjima koja se tiču Programa, tokom pripreme, apliciranja i sprovođenja projekata;
 • Učešće u javnim događajima od značaja za vidljivost Programa, organizovanje i davanje doprinosa na seminarima i konferencijama o Programu i projektima u okviru Programa, po potrebi;
 • Pružanje podrške u organizaciji događaja za traženje partnera za potencijalne podnosioce predloga projekta u celom programskom području;
 • Pružanje podrške u razvoju i izradi projekta sprovođenjem ciljanih aktivnosti u pogledu javnog saopštavanje i komunikacije;
 • Davanje saveta projektnim partnerima o mogućnostima i obavezama vidljivosti, informisanja i javnog saopštavanja;
 • Pružanje podrške u pripremi i stalnom ažuriranju informacija za veb stranicu i društvene mreže Programa, kao i u pripremi pamfleta, brošura, publikacija i drugog promotivnog materijala;
 • Prikupljanje, objedinjavanje i saopštavanje postignuća u okviru projekata i Programa, kao i vođenje baze podataka dobrih praksi;
 • Pružanje pomoći i davanje doprinosa u izradi godišnjih izveštaja o napretku;
 • Pružanje podrške u izradi priručnika za upravljanje projektom;
 • Pružanje podrške u pripremi sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje i, po potrebi, u pismenom postupku donošenja odluka;
 • Učešće u obrazovnim aktivnostima i obukama povereno od strane Rukovodioca ZS / Tela za upravljanje;
 • Pružanje blagovremenih i tačnih informacija o Programu, posebno medijima i široj javnosti;
 • Obavljanje opštih kancelarijskih poslova (korespondencija, slanje pošte, spoljna komunikacija, odgovaranje na zahtev šire javnosti);
 • Obavljanje ostalih poslova u skladu sa važećim procedurama i po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi angažovanja:

 • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti komunikacija, novinarstva, odnosa sa javnošću, javne administracije ili druge relevantne oblasti (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
 • Opšte profesionalno iskustvo relevantno za dato fakultetsko obrazovanje – najmanje tri godine nakon završenog fakulteta
 • Odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika i jednog od nacionalnih jezika date države učesnice;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Iskustvo u korišćenju i vođenju baza podataka;
 • Prethodno iskustvo u radu sa programima/projektima finansiranim od strane EU (po mogućnosti INTERREG program) smatraće se prednošću;
 • Iskustvo u organizovanju informativnih događaja i drugih komunikacijskih aktivnosti, uključujući konferencije i sajmove smatraće se prednošću;
 • Iskustvo u uređivanju publikacija, uključujući koordinisanje celokupnog procesa uređivanja publikacija smatraće se prednošću;
 • Odlične komunikacione veštine, iskustvo u radu sa medijima, kao i veštine savetovanja, prezentacije, pisanja i uređivanja.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od deset dana od dana njegovog objavljivanja na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 24. januara 2020. godine u 15:30 sati.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na engleskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i o odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i podatke o eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Napomena:

Ekspert za komunikacije će biti angažovan u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata u Sofiji, Republika Bugarska, u prostorijama i u okviru radnog vremena Ministarstva regionalnog razvoja i javnih radova Republike Bugarske, kao Upravljačkog tela Programa, u skladu sa relevantnim zakonima Republike Bugarske. Poslovi će se obavljati zaključno sa 31.12.2023. godine, sa mogućnošću produžetka u skladu sa pravilima Programa i potrebama poslodavca. Očekivana plata za osobe bez socijalnog osiguranja u Republici Bugarskoj je do 1150 evra (što iznosi 2300 leva), pre oporezivanja.

youtube

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: