Годишњи извештаји ЕК

Извештај за 2021. годину можете да преузмете овде.

Извештај за 2020. годину можете да преузмете овде.

Извештај за 2019. годину можете да преузмете овде.

Извештај за 2018. годину можете да преузмете oвде.

Извештај за 2016. годину можете да преузмете oвде.

Саопштење о политици проширења ЕУ за 2016. годину можете да преузметe овде.

Извештај за 2015. годину можете да преузмете овде.

Извештај за 2014. годину можете да преузмете овде.

Извештај за 2013. годину можете да преузмете oвде.

Извештај за 2012. годину можете да преузмете овде.

Извештај за 2010. годину можете да преузмете овде.

Извештај за 2009. годину можете да преузмете овде.

Извештај о напретку Србије за 2008. годину можете преузети овде.

Извештај о напретку Србије за 2007. можете да преузмете овде.

Извештај о напретку Србије за 2006. годину можете да преузмете овде.

Извештај о напретку СЦГ за 2005. можете да преузмете овде.