Konkurs za poziciju Službenika zaduženog za projekte (1 radno mesto) u Zajedničkom sekretarijatu programa IPA ADRION u Bolonji

13. mart 2024.

Krajnji rok za dostavljanje prijava:
08. април 2024. u 13h

IPA Jadransko-jonski program – IPA ADRION je objavio konkurs za poziciju Službenika zaduženog za projekte (1 radno mesto) u okviru Zajedničkog sekretarijata programa u Bolonji, Italija. Biće omogućen rad na daljinu. 

Rok za podnošenje prijava je 08. april 2024. godine do 13:00 časova.

Detaljnije informacije o konkursu možete pronaći na zvaničnom sajtu programa IPA ADRION:
https://www.interreg-ipa-adrion.eu/we-are-hiring-project-officer-position/