Преговарачки кластери

Ревидирану методологију проширења за Западни Балкан Савет ЕУ званично је одобрио у марту 2020. године. Кључна новина ове методологије политике проширења јесте формирање шест преговарачких кластера који обухватају више преговарачких поглавља.

Два посебна поглавља : 34 - Институције и 35 - Остала питања остала су изван ове поделе, о првом ће се разговарати на крају преговарачког процеса, а у оквиру другог, са Србијом отвореног, обухваћен је целокупан процес нормализације односа са Приштином.

*зелено поље – отворен кластер

КЛАСТЕР 2 - Унутрашње тржиште

Поглавље 1- слободно кретање робе
Поглавље 2 - слободно кретање радника
Поглавље 3 - право пословног настањивања и слобода пружања услуга пословног настањивања
Поглавље 8 - конкуренција
Поглавље 28 - заштита потрошача и здравља

КЛАСТЕР 3 - Конкурентност и инклузивни раст

Поглавље 10 - дигитална трансформација и медији
Поглавље 16 - опорезивање
Поглавље 19 - социјална политика и запошљавање

КЛАСТЕР 5 - Ресурси, пољопривреда и кохезија

Поглавље 11 - пољопривреда и рурални развој
Поглавље 12 - безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Поглавље 22 - регионална политика и координација структурних инструмената

КЛАСТЕР 6 - Спољни односи

Поглавље 31 - спољна, безбедносна и одбрамбена политика