Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu za evropske integracije

10. april 2024.

Tekst javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu za evropske integracije možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 1 možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 2 možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 3 možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 4 možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs za radno mesto broj 5 možete da preuzmete ovde.

Informacije potrebne za pripremu kandidata za javni konkurs za radno mesto broj 1 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Zakon o ministarstvima

Strategija komunikacije Vlade Republike Srbije 

Vodič kroz društvene mreže 

Informacije potrebne za pripremu kandidata za javni konkurs za radno mesto broj 2 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Odluka o obrazovanju radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina EU

Poslovnik radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina EU 

Jezičke smernice za pripremu verzije pravnih tekovina EU na srpskom jeziku

Informacije potrebne za pripremu kandidata za javni konkurs za radno mesto broj 3 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Priručnik za prevođenje pravnih akata EU

Informacije potrebne za pripremu kandidata za javni konkurs za radno mesto broj 4 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Akcioni plan za održavanje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole tokom 2022. godine u Ministarstvu za evropske integracije

Proces izrade Pravilnika

Proces izrade Plana rada

Proces odlučivanja o pravima i obavezama državnih službenika

Strategija upravljanja rizicima

Zakon o planskom sistemu Republike Srbije

Informacije potrebne za pripremu kandidata za javni konkurs za radno mesto broj 5 možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu

Zakon o budžetskom sistemu

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

 

Spisak kandidata koji su ušli u izborni postupak možete da preuzmete ovde.

Listu kandidata koji su izabrani u konkursnom postupku možete da preuzmete ovde.