Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за европске интеграције

10. април 2024.

Текст јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за европске интеграције можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 1 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 2 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 3 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 4 можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс за радно место број 5 можете да преузмете овде.

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 1 можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о министарствима

Стратегија комуникације Владе Републике Србије 

Водич кроз друштвене мреже 

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 2 можете да преузмете на следећим линковима:

Одлука о образовању радне групе за стручну редактуру превода правних тековина ЕУ

Пословник радне групе за стручну редактуру превода правних тековина ЕУ 

Језичке смернице за припрему верзије правних тековина ЕУ на српском језику

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 3 можете да преузмете на следећим линковима:

Приручник за превођење правних аката ЕУ

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 4 можете да преузмете на следећим линковима:

Акциони план за одржавање и развој система финансијског управљања и контроле током 2022. године у Министарству за европске интеграције

Процес израде Правилника

Процес израде Плана рада

Процес одлучивања о правима и обавезама државних службеника

Стратегија управљања ризицима

Закон о планском систему Републике Србије

Информације потребне за припрему кандидата за јавни конкурс за радно место број 5 можете да преузмете на следећим линковима:

Закон о платама државних службеника и намештеника

Закон о порезу на доходак грађана

Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину

Закон о буџетском систему

Посебан колективни уговор за државне органе

Правилник о систему извршења буџета

Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем

 

Списак кандидата који су ушли у изборни поступак можете да преузмете овде.