Poglavlje 6 – Pravo privrednih društava

Teme poglavlja i pregovora

U okviru ovog poglavlja razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u državama članicama EU, pri čemu su uređena pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Istovremeno, ovim poglavljem obuhvaćena su i pitanja računovodstva i revizije, što uključuje pravila o uspostavljanju sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efikasnog sistema javnog nadzora, kao i sistema objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja.

Pravne tekovine EU u oblasti prava privrednih društava uređuju pitanja u vezi sa obaveznim objavljivanjem dokumenata i podataka od strane privrednih društava; osnivanjem, spajanjem i podelom javnih društava sa ograničenom odgovornošću; prekograničnim spajanjem društava sa ograničenom odgovornošću; obavezom obelodanjivanja podataka koji se odnose na ogranke osnovane u državi članici od strane nekih vrsta društava; jednočlanim privatnim društvima sa ograničenom odgovornošću; ponudama za preuzimanje; ostvarivanjem nekih prava akcionara u društvima koja su kotirana na berzi i Statutom Evropske kompanije.

U oblasti finansijskog izveštavanja, pravne tekovine EU utvrđuju pravila za predstavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, uključujući pojednostavljena pravila za mala i srednja preduzeća. Posebna računovodstvena pravila primenjuju se u oblasti bankarstva i osiguranja. Primena međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS – International Accounting Standards) obavezna je za određena tela od javnog značaja. Osim toga, pravne tekovine EU uspostavljaju pravila za odobravanje, profesionalni integritet i nezavisnost revizora imenovanih na osnovu zakona.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za pravo privrednih društava

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva privrede; Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva odbrane; Ministarstva za evropske integracije; Agencije za privredne registre; Komisije za hartije od vrednosti; Razvojne agencije Srbije; Narodne banke Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Usklađivanjem zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti prava privrednih društava se, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Istovremeno, na ovaj način se dodatno potvrđuje pravna sigurnost, koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i investicije.Eksplanatorni skrining za Poglavlje 6 održan je 11. decembra 2014. godine.Bilateralni skrining za Poglavlje 6 održan je 5. februara 2015. godine.Pregovaračko poglavlje 6 deo je Klastera 2 - Unutrašnje tržište. Poglavlje je otvoreno 2017.

Korisni linkovi:

https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en