Преговарачка група за финансијски надзор

Преговарачка група за финансијски надзор - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства финансија.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Државне ревизорске институције; Народне банке Србије; Министарства унутрашњих послова; Министарства правде; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и Министарства за европске интеграције.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: