Poglavlje 13 – Ribarstvo

Teme poglavlja i pregovora

Zajednička politika ribarstva Evropske unije obuhvata pitanja iskorišćavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, pitanja uređenja tržišta ribljim proizvodima, pitanja strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu.  Politika Evropske unije u oblasti ribarstva reformiše se svakih deset godina, kao odgovor na promene koje se odnose na količinu ribe, kao i na opšte privredne prilike u ribarstvu.

Bez obzira što Republika Srbija nema more, pregovori u ovom poglavlju će se odvijati kao u svim prethodnim proširenjima.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za ribarstvo

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zdravlja; Ministarstva finansija; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva za evropske integracije; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Šta je cilj pregovora u oblasti ribarstva?

Rezultat usklađivanja Republike Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti ribarstva biće ispunjenost zahteva u pogledu kontrole nelegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, čime će se stvoriti uslovi za plasman proizvoda ribarstva na tržište EU, uz očuvanje nacionalnih vodnih resursa.

Eksplanatorni skriningza Poglavlje 13  održan je 30. septembra 2014. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 13 održan je 14. novembra 2014. godine.

Pregovaračko poglavlje 13 deo je Klastera 5 - Resursi, poljoprivreda i kohezija. Poglavlje je otvoreno 2018. godine.

Korisni linkovi:

https://ec.europa.eu/info/departments/maritime-affairs-and-fisheries_en