Поглавље 13 – Рибарство

Теме поглавља и преговора

Заједничка политика рибарства Европске уније обухвата питања искоришћавања и управљања рибљим богатствима, питања уређења тржишта рибљим производима, питања структурне политике, надзора и контроле, као и међународну сарадњу у рибарству.  Политика Европске уније у области рибарства реформише се сваких десет година, као одговор на промене које се односе на количину рибе, као и на опште привредне прилике у рибарству.

Без обзира што Република Србија нема море, преговори у овом поглављу ће се одвијати као у свим претходним проширењима.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за рибарство

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине; Министарства рударства и енергетике; Министарства здравља; Министарства финансија; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства за европске интеграције; Института за стандардизацију Србије; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство.

Шта је циљ преговора у области рибарства?

Резултат усклађивања Републике Србије са прописима Европске уније у области рибарства биће испуњеност захтева у погледу контроле нелегалног, непријављеног и нерегулисаног риболова, чиме ће се створити услови за пласман производа рибарства на тржиште ЕУ, уз очување националних водних ресурса.

Експланаторни скринингза Поглавље 13  одржан је 30. септембра 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 13 одржан је 14. новембра 2014. године.

Преговарачко поглавље 13 део је Кластера 5 - Ресурси, пољопривреда и кохезија. Поглавље је отворено 2018. године.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/info/departments/maritime-affairs-and-fisheries_en