Poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

Teme poglavlja i pregovora

EU primenjuje integrisani pristup kako bi obezbedila visok nivo javnog zdravlja, zdravlja životinja, dobrobiti životinja i zdravlja bilja. Ovo se postiže primenom povezanih mera – od farme do trpeze, odnosno u celom lancu proizvodnje, prerade i distribucije hrane, sve do potrošača – kao i odgovarajućim nadzorom koji sprovode nadležni organi. Time se obezbeđuje visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, kao jednog od osnovnih ciljeva politika EU. Istovremeno, potrebno je obezbediti efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, što je jedino moguće ukoliko su standardi bezbednosti hrane i hrane za životinje ujednačeni i dosledno primenjeni na celoj teritoriji EU.

Propisi Poglavlja 12 su izuzetno brojni i obuhvataju: bezbednost hrane; veterinarsku politiku (kao što su zdravlje i dobrobit životinja, identifikacija i registracija životinja, kontrola ostataka veterinarskih lekova, nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca); stavljanje na tržište hrane, hrane za životinje i sporednih proizvoda životinjskog porekla (u koje spadaju i obavezne kontrole); bezbednost hrane za životinje (zasnovana na potpuno istim principima kao bezbednost hrane); fitosanitarnu politiku (kao što su kvalitet semena, sredstva za zaštitu bilja, štetni organizmi) i genetički modifikovane organizme.

Da bi postala usklađena sa standardima EU iz ove oblasti, Srbija treba da prenese propise EU i obezbedi njihovu potpunu primenu. Ovo podrazumeva da nadležni organi obavljaju inspekciju i nadzor, kao i da postoje potrebne laboratorije. Takođe, potrebno je obezbediti da subjekti u poslovanju s hranom (odnosno svi koji proizvode, prerađuju, razmeštaju hranu ili su na neki drugi način uključeni u lanac) budu dobro obučeni i svesni svoje odgovornosti.

Sistem bezbednosti hrane u EU zasnovan je na nekoliko načela: odgovornosti proizvođača (hrane, ali i hrane za životinje); sledljivosti hrane (sposobnost da se hrana, hrana za životinje, komponente hrane i životinje prate kroz sve faze u lancu); primeni sistema analize rizika (kako bi mere koje se primenjuju radi zaštite zdravlja bile efikasne, proporcionalne i jasno usmerene), kao i primeni načela predostrožnosti kada je to neophodno (kako bi se u slučaju postojanja rizika, koji još uvek nije naučno razjašnjen, obezbedio visok nivo zaštite potrošača u EU).

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva finansija; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva privrede; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Ministarstva za evropske integracije; Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Republičkog zavoda za statistiku; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije; Zavoda za intelektualnu svojinu.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Srbija ima obavezu da prihvati i u potpunosti primeni propise EU iz ove oblasti u trenutku pristupanja. Međutim, zbog značaja trgovinske razmene sa EU, odnosno kako bi mogla da svoju hranu izvozi na tržište EU, Srbija već duži period prilagođava svoje standarde evropskim. Srbija neće morati da se odrekne svojih tradicionalnih proizvoda, kao što su sir ili kajmak. Ako se proizvode za potrošnju u sopstvenom domaćinstvu, i dalje će se proizvoditi kao do sada, ali će, ukoliko se plasiraju na tržište, morati da zadovolje određene higijenske standarde radi zaštite potrošača. Srbija će kao rezultat procesa prilagođavanja standardima EU, između ostalog, imati unapređene objekte za proizvodnju i preradu mesa, unapređen uzgoj životinja na farmama, bolje standarde dobrobiti životinja, kontrolisanu upotrebu pesticida u skladu sa standardima EU, pouzdan sistem nacionalnih laboratorija. Hrana koja se proizvodi u Srbiji imaće slobodan put do evropskih potrošača, a domaćim potrošačima biće garantovani isti visoki standardi bezbednosti hrane koju trenutno imaju evropski potrošači.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 12 održan je od 3. do 7. februara 2014. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 12 održan je od 20. do 24. oktobra 2014. godine.

Pregovaračko poglavlje 12 deo je Klastera 5 - Resursi, poljoprivreda i kohezija.

Korisni linkovi:

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en

http://ec.europa.eu/food/fvo/controlsystems_en.cfm?co_id=HU

https://www.efsa.europa.eu/en

https://ec.europa.eu/food/index_en

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?root_default=SUM_1_CODED=30&locale=en

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/general-food-law_en

http://www.minpolj.gov.rs/

https://www.vet.minpolj.gov.rs/